top of page

Plötsin tapetit

Hakulan kylän Plötsi on entinen Iso-Ketolan päärakennus, joka on rakennettu paritupajärjestelmän mukaan oletettavasti 1800-luvun alkupuolella. Myöhemmin rakennus toimi Iso-Ketolan väenrakennuksena, käyttötarkoitus muuttui kenties silloin, kun Hakulan Iso-Ketolan nykyinen päärakennus valmistui 1890-luvulla. Rakennus on lohkottu Iso-Ketolaan vuonna 1870-luvulla yhdistetystä Jaakkolan tilasta vuonna 1960. Plötsi-nimen rakennus sai viimeisessä lohkomisessa Aksel Vilhelm Plötzin mukaan, Plötz omisti tilan v.1865-84.

Rakennus on hakanurkkainen, ulkovuorauksen ja hirren välissä on käytetty tuohta. Ulkovuoraus on tehty leveistä laudoista ja isoilla takonauloilla. Pihan puolella ollut satulakattoinen kuisti on purettu, eteläpäädyn ikkunoiden tilalla on kuisti ja kaksi ovea. Kun rakennuksessa toimi autokorjaamo ja verstas, tehtiin tien puoleiselle sivulle kahdet isot pariovet.

Lue raportti Plötsin tapettien talteen otosta täältä.

bottom of page