top of page

Lietolaiset sodassa - verkkosivusto koululaisille. Tervetuloa!

 

Tämä on Lietolaiset sodassa -verkkosivuston koululaisille tarkoitettu opiskelupaketti. Sivusto on osoitettu yläkoulun ja lukion historian opiskelijoille, ja sivut antavat koululaisille tietoa sodista eri näkökulmista. Ylhäällä olevien linkkien kautta pääset sivuston eri osioihin.


Sivuston osiot

Ensimmäiseksi sivustolla annetaan perustietoa Suomesta II maailmansodassa. Sivut esittelevät sotien perustiedot lukuina (kesto, uhrien lukumäärä, seuraukset) sekä antavat taustaa luvuista tehdyistä tulkinnoista ja arvioista. Sivulla selvitetään myös kaatuneiden, haavoittuneiden ja vangiksi joutuneiden taustoja.

Sodan arjessa käsitellään sotilaiden oloja sota-aikana. Mitä he ajattelivat sodassa ja sodasta? Miten he yrittivät tehdä olonsa rintamalla siedettävämmäksi? Mitä he söivät, mitä he kaipasivat? Millaisissa olosuhteissa sotilaat olivat?

Esineistössä käydään läpi sodan aikaista materiaalista kulttuuria. Sivulla esitellään, millaisia esineitä rintamalla käytettiin, omistettiin ja valmistettiin.

Naiset ja lapset sodassa kerrotaan siviilien vaiheista sodassa. Miesten ollessa rintamalla naisten, lasten ja vanhusten vastuu arkielämässä kasvoi. Monet naiset liittyivät Lotta Svärd -järjestöön tukeakseen maanpuolustusta ja miesten poissaolo mahdollisti monelle naiselle työelämässä pääsyn vaikeampiin ja parempipalkkaisiin ammatteihin.

Sotatutkimuksesta -osio esittelee erilaisia lähestymistapoja sotahistorialliseen tutkimukseen.

Lopuksi suositellaan kirjoja niille, joita kiinnostaa lukea enemmän aiheesta.

 


Sivuston lähteet

Sivuston lähteinä on käytetty Nautelankosken museon Sota - veteraanien muistista museon muistiin hankkeen keräämiä aineistoja, Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteen asiakirjoja, SA-kuvia sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

 

bottom of page