top of page

LOUKINAINEN

LM_3_28_Loukinaisten_kylää_v_1928_taustalla_Vakoinen.jpg

Loukinainen, Vanhalinna, Vankio ja Vähä-Vankio muodostavat Loukinaisten kaupunginosan Liedon eteläosassa, Littoistenjärven ja Aurajoen välisellä alueella. Runsas omakotiasutus, avarat peltonäkymät, mutta myös kallioiset, metsää kasvavat mäet ovat tämän vaihtelevan alueen ominaispiirteitä. Loukinaisten alueelle on sijoittunut lisäksi pienimuotoista teollisuutta, mutta se ikään kuin hukkuu pientaloasutuksen sekaan.

Loukinaisten omakotiasutus sai varsinaisesti alkunsa 1950-luvulla uuden Turku-Hämeenlinna tien valmistuttua. 1970-luvulla omakotirakentamista alettiin ohjailla myös kaavoituksen avulla, jolloin Loukinaisiin syntyi peltoalueelle yhtenäinen, matalamallisten rakennusten alue. Kuitenkin koko ajan on taloja noussut myös "joka rinteelle ja kukkulalle" haja-asutuksena. Näin on haluttu käyttää asuinalueen tarjoamat edut mahdollisimman hyvin hyväksi.

Turun läheisyyden lisäksi myös maaston monipuolisuus on miellyttänyt alueelle muuttavia. Savijoen suun ja Aurajoen vakolaaksot antavat maisemallista vaihtelua alueen peltovaltaisimmissa osissa. Muaalla jyrkkärinteiset, 20-30 metriä korkeat mäet elävöittävät näkymiä. Myös Loukinaisten kylän vanha maatalousmiljöö tuo rikkautta kulttuurimaisemaan.

bottom of page