top of page

Projektien avulla pystytään laajentamaan ja syventämään paikallismuseossa tapahtuvaa museotyötä. Projekti poikkeaa museon perustehtävistä erityisesti päämääräsuuntautuneisuutensa, väliaikaisuutensa ja ainutkertaisuutensa vuoksi. Projekteilla on tarkkaan määritelty alku, loppu ja aikataulu toteutusta varten. Projekteihin liittyy usein jotain monimutkaista, esimerkiksi erityistä luovuutta ja erikoisosaamista vaativia tehtäviä. Projekteilla on omat resurssinsa, jotka on joko irroitettu omista resursseista tai hankittu ulkopuolisella rahoituksella varsinaisesti projektia varten.

Liedon museossa on vuosien varrella toteutettu monenlaisia projekteja joko yhdessä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa tai aivan omina hankkeina. Kahdeksasta projektista on jo tarkemmin omilla sivuillaan, pääset lähemmin tutustumaan niihin alla olevia kuvia klikkaamalla. Yläpalkeista näet, minkälaisia hankkeita museolla on vuosien mittaan toteutettu - lisäämme tietoja niihinkin, kun taas ehdimme. Jos sinua kiinnostaa jokin projekti, voit lähettää siitä kyselyn meille. Parhaiten se onnistuu palaute-lomakkeen avulla.

bottom of page