top of page
Vanhassa vara parempi

Annantuvan ja Kyöstilän rakennusperinnön säilyttämishanke

 

Liedon museoon kuuluva Annantupa on vanhin kokonaisuudessaan olemassa oleva hirsirakennus Liedon keskustassa. Puuseppä Otto Mattila rakensi sen kodikseen vuonna 1874. Tupa on saanut nimensä viimeisen vakituisen asukkaan, Anna Heinosen eli Mattilan Annan, mukaan. Alueen rakennuskokonaisuuteen kuuluu tuvan lisäksi liiteri sekä Kyöstilän tilan kellarivaja.


Annantupa edustaa Liedon keskustan vanhinta säilynyttä asutuskerrostumaa. Entisenä torppana sillä on historiallista arvoa ja ikänsä puolesta rakennushistoriallista arvoa. Annantupa sijaitsee näkyvästi Kirkkotien varressa, ja sillä on olennainen maisemallinen merkitys Liedon keskustassa. Alkuperäisellä paikallaan sijaitseva rakennus on tunnistettu suojelun arvoiseksi jo vuonna 1991 vahvistetussa asemakaavassa. Jotta Annantuvan historialliset arvot säilyvät, pitää korjaustöissä käyttää perinteisiä materiaaleja ja rakennusteknisiä ratkaisuja sekä säilyttää mahdollisimman paljon vanhoja rakennusosia.


Kirkkotien varrella, Jokilaakson päiväkodin vieressä sijaitseva alue on helposti saavutettava. Rakennukset ovat huonokuntoisia, mutta kunnostettavissa. Hankkeessa kunnostetaan Annantupa ja Kyöstilän kellarivaja niin, että rakennusten kulttuuri- ja rakennushistoriallinen arvo säilyy, rakennukset ovat turvalliset ja niitä pystytään käyttämään museo- ja kulttuuritoimintaan. Kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma rakennusten kunnostusta varten tehtiin kesällä 2022.

Euroopan maaseuturahaston ohjelmakaudella 2023 - 2027 on mahdollista hakea rahoitusta yleishyödyllisiin investointeihin. Nautelankoski-säätiö hakee rahoitusta Annantuvan ja Kyöstilän kellarivajan kunnostukseen. Hankkeen toteutuksesta vastaa Liedon museo.

 

Hankkeen rahoitushakemus jätettiin 7.7.2023, jonka jälkeen voidaan omalla riskillä aloittaa pienimuotoisia toimenpiteitä. Varsin Hyvän hallitus kokoontuu lokakuun alussa käsittelemään hankehakemuksia, jonka jälkeen hakemukset siirtyvät Ely-keskuksen käsittelyyn. Ely-keskus tekee hankerahoituksista lopulliset päätökset.

Kellarivaja.jpg
Eu.png
Ely_kapea.jpg
Leader_logo_Varsin_Hyva.jpg
Leader_rajaton.png
bottom of page