top of page
Onks tääl tämmöstäki ollu?
Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke 2013 - 2014.

Vuosina 2013 - 2014 toteutettiin Leader-rahoitteinen Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke ”Onks tääl tämmöstäki ollu?”. Hankkeen aikana päivitettiin ja täydennettiin Liedon vanhan rakennuskannan inventointiin perustuvaa tietokantaa. Hanke oli osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 - 2013. Hankkeen omarahoitusosuudesta vastasi Nautelankoski-säätiö.

 

Dokumentoinnissa keskityttiin erityisesti pihapiireihin ja talousrakennuksiin. Jo aiemmin inventoidut asuinrakennukset saivat seurakseen makasiineja, latoja, navettoja, vajoja ja muita ulkorakennuksia. Vanhan rakennuskannan lisäksi hankkeen aikana dokumentoitiin tarpeen mukaan myös 1950-lukua nuorempia tuhoutumisvaarassa olevia rakennuksia. Myös rakennuskulttuuriin ja kulttuurimaisemiin liittyviä valokuvia ja asiakirjoja sekä kulttuurimaisemaa ja rakennuksia koskevaa muistitietoa tallennettiin Liedon museon kokoelmatietokantaan.

Lue Liedon museon blogiarkistosta hankkeen aikana kirjoitettuja artikkeleita:

Ladoista, suuleista ja makasiineista

Kulttuuriympäristön muutos näkyy valokuvissa

Museo on muuttuvan kulttuuriympäristön tietopankki

Talvi on arkistoinnin aikaa

bottom of page