top of page

ILMARINEN

LM_va_C_1_7_489_edited.jpg

Ilmarisiin kuuluu yhteensä seitsemän kylää: Harviainen, Hiisi, Moisio, Pahka, Pakurla, Sauvala ja Vääntelä.

Ilmarinen on Liedon uudempia asutustaajamia. Runsas omakotitaloasutus, pienehköt peltoaukeat, runsaslukuiset mäet monine jyrkkine rinteineen sekä runsas metsäala ovat Ilmaristen nauhamaisen asutusalueen ominaispiirteitä. Osa omakotiasutuksesta on syntynyt jo 1940-luvulla, mutta silti pientalorakentaminen jatkuu yhä, nyt tosin osittain kaavankin ohjaamana alueen länsiosassa. Myös uutta, hajalleen sijoittunutta omakotiasutusta on muodostunut melkoisesti varsinkin vanhan Tampereentien pohjoispuolelle. Aivan Turun rajalla sijaitsee Pyrkijän teollisuusalue, jossa aloitettiin muoviteollisuus vuonna 1974.

Asuinalue on korkokuvaltaan hyvin vaihteleva. Palovuori laajoine jyrkkine rinteineen kohoaa suorastaan mahtavana, yli 40 m korkeana, aivan asutuksen eteläreunassa kapean Lausteenojan laakson varrella. Myös päätien pohjoispuolella on monia yli 30 m korkeita, metsäisiä mäkiä.

bottom of page