top of page

HARVIAINEN

LM_5_493.jpg

Harviaisen kylä sijaitsee kunnan luoteisosassa Vanhan Tampereentien tuntumassa. Hyvin säilynyt kyläkeskus sijaitsee Lausteenojan ja Topiojan laaksoissa Vääntelään vievän kylätien varrella. Alueelle muodostunut taajama tunnetaan nykyisin paremminkin Ilmarisina. Ilmarinen on nimenä vanha ja mainitaan arkistolähteissä  joskus oma kylänään, joskus yhtenä Harviaisten talona. Nimi Harviainen saattaa sen sijaan viitatata muinassuomalaiseen henkilönimeen Harvia. 

 

Harviaisten kylä on perustettu todennäköisesti 1300-luvulla. Vanhimmassa maakirjassa vuodelta 1540 mainitaan Harviaisten ja Ilmaristen yksinäistalot, jotka kumpikin olivat ulkokyläläisten viljelyksessä itse talojen ollessa autioina. Kylässä oli mahdollisesti vielä kolmaskin talo, Ilmaristen Vähätalo. Tämä talo oli seuraavalla vuosisadalla veronmaksukyvytön ja autioitui kokonaan vuonna 1634, jolloin se liiteettiin Ilmaristen viljelyksiin. Kylä vakiintui sittemmin yhdeksi nelitaloiseksi Harviaisten kyläksi: Ilmaristen talo jaettiin 1700-luvun alussa kahtia Isotaloon ja Vähätaloon ja Harviainen, sittemmin Lonttinen, saman vuosisadan puolivälissä Ylä- ja Ali-Lonttiseksi. Vähätalon tilakeskus siirrettiin 1900-luvun alussa kylätonttialueelta kolmisen kilometriä pohjoiseen.

Harviaisiin perustettiin myös kansakoulu vuonna 1925, kylässä on ollut aikoinaan neljä kyläkauppaa ja oma piirikirjastokin.

Tiheä ja vilkas kylätaajama

Harviainen on toiseksi tihein taajama Liedossa keskustan eli Hyvättylän jälkeen. Asutusta on noussut erityisesti Vanhan Tampereentien varrelle, Halmelaan ja Taston alueelle. Kaavoittaminen on ollut sen verran rivakkaa, että Vanhalla Tampereentiellä liikenne on vilkastunut huomattavasti asutuksen lisääntymisen ja elämäntapojen muutoksen johdosta.

 

Kaupungin läheisyys ja hyvät kulkuyhteydet ovat houkutelleet uusia perheitä ja paluumuuttajia. Hyvien liikenneyhteyksien ja työssäkäynnin takia asiointi ja harrastukset suuntautuvat usein Liedon keskustan lisäksi kaupunkiin. Alueen yhteisöllisiä kylätapahtumia ovat olleet kesäiset tanssit Ilmaristen tanssilavalla.

HARVIAINEN KARTALLA

Harviainen.jpg

Harviaisen taloja

Tarinoita

Kulttuurimaisemaa

bottom of page