top of page

ASEMANSEUTU

LM_va_10_11_11015_Lava-auto_Vilkkimäen_meijerin_edustalla.jpg

Asemanseudun kyliä ovat Hakula, Kankare, Kaurinkoski, Kukkarkoski, Lommola, Mäkkylä, Nautela, Punittu, Sikilä, Tammentaka, Tursas ja Vintala. Päivästö mielletään nykyään omaksi asutustaajamakseen, mutta se on osa Mäkkylän kylää.

Uusi rautatie Turusta Tampereelle valmistui vuonna 1876 ja samana vuonna Tammentaan kylään rakennettiin Liedon asema. Siihen liittyvät makasiinit ja ratavartijan asunto valmistuivat kaksi vuotta myöhemmin. Liikenteellisesti Liedon asema oli pieni paikallisasema, mutta vähitellen sen ympärille syntyi kauppoja ja pienteollisuutta ja näiden perässä tietenkin asutusta. Tätä melko tiheästi asuttua aluetta alettiin 1900-luvun alussa kutsua Asemankulmaksi, ja se oli 1960-luvulla Liedon virein taajama. Hankkijan entisille maille 1980-luvulla sijoittunut eläintarha Zoolandia on rautatieaseman sulkemisen jälkeen tehnyt Asemanseudun tunnetuksi. Asemanseutu on vanhastaan asutustaajamaa.

 

Pääosa Asemanseudun rakennuksista on omakotitaloja ja erilaisia maatalousrakennuksia. Rakenteiden lisäksi Asemanseudun maisemallisiin piirteisiin kuuluu runsas peltoala sekä matalahkot, metsäpeitteiset mäet. Alueen itäosa on selvästi maatalousvaltaisempi kuin länsipuolisko.

bottom of page