top of page

Shadow Fliers - Varjojen lentäjät

Maalaukset: Rebecca Saylor Sack
Tekstit: Mia Rönkä & Thomas Lilley

7. Reunalla – Cliffhanger

Lepakoiden elinehto ovat elinvoimaiset hyönteiskannat, joista riippuu monin tavoin myös meidän hyvinvointimme. Lepakot kertovat meille yhteisestä ympäristöstämme: metsien ja maatalousympäristöjen yksipuolistumisesta, talvien muuttumisesta, myrkkyjen kertymisestä vesistöihin. Näemme lepakoista itsemme, ne ovat peili, tyyni vedenpinta. Millaisen kuvajaisen haluamme nähdä?

Kuva: Karen Mauch

bottom of page