top of page
22. Talouskomppania ja muut yksiköt

22. Talouskomppania

 

Yksi 1. Divisioonan vahvasti lietolaisista muodostettu yksikkö oli noin sadan miehen 22. Talouskomppania. Talouskomppania perusti divisioonalle täydennyspaikaksi kutsutun huoltopaikan. Kesäkuun 1941 liikekannallepanossa lietolaisista, piikkiöläisistä ja paimiolaisista muodostettu talouskomppania kuljetettiin rautateitse samalle keskittämisalueella kuin Viestipataljoona 33. Komppania jaettiin asemasodan aikana 15.4.1943 kahdeksi erilliseksi komppaniaksi: 22. Elintarvikevarastokomppaniaksi sekä 22. Vaatetuskomppaniaksi. Elintarvikevarastokomppania muodosti 1. Divisioonan elintarvikkeiden täydennyspaikat (ETp:t) 1 ja 2. Komppania toimi pääasiassa Karhumäellä asemasodan aikana. 

Yksikön toiminnasta on sotapäiväkirjoja, mutta yleensä niiden merkinnät ovat hyvin niukkoja. Ainoastaan vuodelta 1944 saatiin sota-arkistosta 22. Elintarvikekomppanian asiakirjoja tutkimuksen käyttöön. Koska huollossa palveli pääosin vanhempia ikäluokkia, ei haastetaltavaksi saatu komppaniasta ketään.
 

 

Lietolaisia muissa yksiköissä

 

22. Talouskomppanian, Viestipataljoona 33:n sekä Jalkaväkirykmentti 35 yksiköiden kuten JR 35:n kolonnan ja esikuntakomppanian ohella myös rykmentin jalkaväkikomppanioissa palveli lietolaisia. Esimerkiksi 4./JR 35:n päälliköksi tuli perustamisvaiheessa luutnantti Uuno Ylilonttinen. Rykmentin pioneeriupseeriksi määrättiin luutnantti Paavo Isotalo. Perustamisvaiheen jälkeen moni kävi sotansa 1. Divisioonan tykistössä, Kenttätykistörykmentti 5:ssä tai toisissa sen Jalkaväkirykmenteistä, kuten Jalkaväkirykmentti 14:ssä ja 56:ssä. Myös Törnin jääkäreissä palveli lietolaisia.

Varsinais-Suomessa perustettujen yksiköiden lisäksi lietolaisia palveli useissa muissa yksiköissä eri puolilla Suomea. Vuoden 1942 alokkaat sekä hyökkäysvaiheessa haavoittuneet ja rintamalle palaavat eivät välttämättä joutuneet samoihin yksiköihin kuin muut lietolaiset. Tällöin lietolaisia päätyi muun muassa rannikolle, Karjalan kannakselle tai Syvärille. Nämä lietolaiset on näillä sivustoilla rajattu pääosin pois, sillä heidän taustojensa ja sotatiensä selvittämiseen ei ollut tämän hankkeen puitteissa aikaa. Tutkimuksen painopisteenä ovat olleet pääosin lietolaisista muodostetut yksiköt. Hankkeen yhteydessä on luonnollisesti otettu vastaan aineistoa muistakin yksiköistä.

 

Lietolaisia Suursaaressa


Hankkeen yhteydessä on myös tarkasteltu Suursaaren valtausta maaliskuussa 1942. Saaren vaiheista on myös saatu tietoja hankkeen yhteydessä. Kaukana Varsinais-Suomesta sijaitsevalla saarella palveli yllättävän moni lietolainen, ja Jaakko Tammi osallistui saaren valtaukseen vuonna 1942. Sotamies Leo Järvinen kuoli Kotkassa Sotasairaalassa palveltuaan sitä ennen saarella. Saksalaisten maihinnousua 15.9.1944 torjuttaessa kaatui sotamies Heino Javanainen.

Muita Suursaaressa tai sen lähialueilla rannikkotykistössä palvelleita lietolaisia ovat olleet muun muassa Aimo Helin (II/KTR 12) ja Helge Palmu (23. Rask. ptri./II/RTR 12).

bottom of page