top of page

Jatkosota 1941 - 1944

Näillä sivuilla kerrotaan lietolaisten sotatiestä jatkosodassa, etenkin Jalkaväkirykmentti 35:n sekä Viestipataljoona 33:n vaiheista. Painopiste jatkosotaa käsittelevässä osiossa on asemasodassa tammikuusta 1942 kesäkuun alkuun 1944, sillä tästä ajasta on käytettävissä suhteellisen vähän julkaistua tietoa. Jatkosodan alku käsitellään taistelupaikka taistelupaikalta aina Karhumäelle ja Maaselän kannaksen valtaukseen asti. Vuosi 1944 käsittelee pääasiassa lietolaisten vaiheita Tali-Ihantalan taisteluissa sekä 1. Divisioonan vetäytymistä Maaselän kannakselta ja viivytystaisteluita.

Karjalan kannaksen ja Syvärin (Aunuksen Karjalan) rintamatapahtumia käsitellään näillä sivuilla vähemmän. Liedon museolle kertyi Sota - veteraanien muistista museon muistiin -hankkeen aikana molemmilta kannaksilta tietoa (haastatteluja, valokuvia, kirjeitä) jatkosodan ajalta, joita voi kysellä museolta tutkittavaksi. Pääasiassa tarkastellaan enimmäkseen lietolaisista kesäkuussa 1941 muodostettuja yksiköitä. Tekstin yhteydessä esiintyy myös muualta Varsinais-Suomesta tai muualta kotoisin olevia henkilöitä, jotka olivat läheisessä yhteydessä lietolaisten kanssa tai jotka muuten vaikuttivat yksiköihin, joissa lietolaisia palveli.

bottom of page